Home woocommerce การตั้งค่าการจัดส่งสินค้า ของ WooCommerce

การตั้งค่าการจัดส่งสินค้า ของ WooCommerce

0
การตั้งค่าการจัดส่งสินค้า ของ WooCommerce

ไปที่: WooCommerce > การตั้งค่า> การจัดส่งสินค้า

หน้าจอการตั้งค่าการจัดส่งสินค้าหลักที่เป็นโซนการจัดส่งสินค้า คิดว่าเขตการจัดส่งเป็นภูมิภาคที่มีวิธีการจัดส่งและอัตราที่กำหนดไว้

คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับการตั้งค่าโซนการจัดส่งได้ที่: การตั้งค่าโซนการจัดส่ง

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า

การคำนวณการจัดส่งสินค้า

  • เปิดใช้งานเครื่องคิดเลขการจัดส่งในหน้ารถเข็น
  • ซ่อนค่าขนส่งจนกว่าจะมีที่อยู่

จัดส่งปลายทาง
จัดส่งไปยังที่อยู่เรียกเก็บเงินหรือที่อยู่จัดส่งของลูกค้าโดยค่าเริ่มต้นหรือจัดส่งไปยังที่อยู่เรียกเก็บเงินของผู้ใช้เท่านั้น

โหมดดีบัก
เปิดใช้งานเพื่อการแก้ไขปัญหา