Home ท่องเทียว ที่นี่ น่าน ไง….ข้อมูลท่องเทียวน่าน…การเดินทาง

ที่นี่ น่าน ไง….ข้อมูลท่องเทียวน่าน…การเดินทาง

0
ที่นี่ น่าน ไง….ข้อมูลท่องเทียวน่าน…การเดินทาง

จังหวัดน่าน มีพื้นที่ 11,472.072 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ล้านไร่เศษ เป็นเมืองที่มีภูเขาปกคลุมแทบทั้งจังหวัด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 668 กิโลเมตร เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออกอันอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจากเทือก เขาสูงถึงพื้นราบ มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา รวมทั้งสิ้น 64 พระองค์

น่านเดิมมีชื่อว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” สร้างขึ้นโดยพระยาภคา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบตำบลศิลา-เพชร หรือ อำเภอปัวในปัจจุบัน ใน พ.ศ.1902 พระยาการเมืองได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย ทรงเลือกดอยภูเพียงแช่แห้ง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับย้ายเมืองมาสร้างใหม่บริเวณเชิงดอย

ต่อมาประมาณ พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทาง พระยาผากองราชบุตรพระยาการเมือง ได้ย้ายเมืองอีกครั้งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน่านปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยว

  • บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ
  • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
  • ล่องแก่งลำน้ำว้า
  • วัดพระธาตุแช่แห้ง

การเดินทาง

รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 จนถึงจังหวัดพิษณุโลกและใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากเด่นชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร
รถประจำทาง : สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) มีรถโดยสาร ประจำทางธรรมดา และปรับอากาศไปจังหวัดน่านทุกวัน ติดต่อ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร 0 2936 2852 – 66 หรือ www.transport.co.thสถานีขนส่งน่าน โทร 0 5471 1661 บริษัท ขนส่งน่าน จำกัด โทร. 0 5471 0027 และบริษัทเอกชนหลายแห่งบริการเดินรถไปจังหวัดน่าน ติดต่อ แพร่ทัวร์ โทร. 0 2245 2369, 0 2936 3720 และ 0 5471 0348 สมบัติทัวร์ โทร 0 2936 2495-6 และ 0 5471 0122 เชิดชัยทัวร์ โทร 0 2936 0199, 0 5471 0362
รถไฟ : จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ไปลงที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วจึงต่อรถโดยสารประจำทางมาที่จังหวัดน่าน ระยะทาง 142 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 0 2220 4334, 0 2220 4444, 1690 หรือ www.railway.co.th
เครื่องบิน : สายการบิน แอร์เอเชีย มีเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ-น่าน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5159999 หรือ www.airasia.com ท่าอากาศยานน่าน โทร. 054-710-919สายการบินนกแอร์ มีเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ-น่าน วันละ 3 เที่ยวบิน ดูรายละเอียด และเช็คราคาได้ที่ www.nokair.com ท่าอากาศยานน่าน โทร. 054-771-308

 

ขอบคุณแหล่งที่มา

การท่องเทียวแห่งประเทศไทย : https://thai.tourismthailand.org